BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Biz, ürettiğimiz hizmetlerde, tüm üretim ve satış sürecinde çevre ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız. Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz.

Faaliyetlerimiz sırasında,

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı ADORE’nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:
  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
  Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,
 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Bilgi güvenliğine etki eden tüm yasal şartlara uymak,
 • Bilgi güvenliğimizi sürekli iyileştirmek kurum politikamızdır.